Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

 

he-177-a3--535852.jpg

Již od dětských let jsme pozorně naslouchali vyprávění našich dědů a otců o tom, jak na Starých Holenicích do lesa zvaného Pták spadlo za druhé světové války velké německé letadlo.Velkým zážitkem pak byla návštěva v místech, kam spadla jedna z palivových nádrží tohoto letadla a náš první

 

/velký nález/

zkroucený duralový plech.

Bylo nám tehdy v rozmezí od 7 do 10 let.

JardaKVLH

 

Psala se sobota 20.5.1944...

Odpoledne bylo deštivé počasí. Lidé museli zanechat polních prací, které toho roku byli nepříznivým počasím dosti opozděny.Asi ve 3 až 3 hod 15 min. odpoledne jsme uslyšeli ve světnici strašlivý rachot,jako když se blíží veliká

bouře.

Obrazek

Foto: Prostor kde se vše odehrálo:

Sotva jsem vyběhl na dvůr,uviděl jsem od jihovýchodu ,tedy směrem od Jičína blížit se vedle sebe dvě letadla. V prudkém letu  ve velké výšce asi tak 700 až 1000 metrů mířila obě letadla k severozápadu.Bylo slyšet palbu z kulometů a ohlušující rachot motorů byl tak silný, že vedle hlasitě volajícímu člověku nebylo rozumět.

Nad lesem  nazývaným též Ptákem bylo slyšet náhle prudký výbuch a v ovzduší se objevilo ihned plno kroužících a různě motajících se cárů. Nato se trup letadla již bez křídel sklonil předkem k zemi a kolíbavě se zřítil na zem do lesa. Součastně se z něho vyvalil sloup černého dýmu.V ovzduší se objevil otevřený padák a muž se s ním klikatým letem snášel k zemi směrem k Rovensku pod Troskami.Druhé letadlo letící o něco výše se rychle vzdalovalo směrem k Ještědu. To vše se odbylo velice krátce, za úplného bezvětří.Všude v okolí byl cítit  silný zápach leteckého benzínu a přes nebezpečí požáru se začali sbíhat lidé z okolí hledající místo katastrofy.Letec ,který se snesl do polí u Rovenska, vyvázl jen s lehkým zraněním a byl dopraven místními občany do podniku pana Putnara....Svému zachránění mohl vděčit pouze náhodě,že při výbuchu sestřeleného letadla byl z něho explozí vyhozen a padák se mu sám rozevřel .Než jsem se dostal na místo sestřeleného letadla,nacházel  jsem cestou lesem množství různých částí plechů a kusy kulometných pásů již vystřílených,ale i plných nábojnic a další jiné součásti z letadla.Během asi tak patnácti minut se dostavila na místo četnická asistence z Rovenska a z Libuně pak zdejší holenický lesní Emil Vávra. Tito pak již dalším přicházejícím lidem v přístupu k troskám letadla bránili. Já sám jsem doběhl na místo sestřeleného letadla asi za 10 minut. 

Spadlý trup letadla byl přeražený na dva díly. V silně zdeformovaném trupu byli 4 mrtví muži posádky a další, pátý ležel opodál přikrytý zeleným smrkovým roštím.Trosky letadla byly proraženy na několika místech asi 4 metry dlouhými pahýly smrků o průměru asi tak 8 cm a vyčnívaly zakrvácené z něho ven.Těla německých vojenských letců byla v letadle velmi rozbitá.Na části trupu letadla bylo vidět ještě dva kulomety a pásy s náboji 8 a 20 mm.Kulometů ale již rozbitých bylo zjištěno pak ještě více, uvnitř rozbitého letadla bylo také vidět aktovky letců.Trosky letadla byly rozptýleny po velké ploše lesa do stran po směru letu asi tak v prostoru dvou kilometrů, menší části  pak jen asi 300 metrů.Tak levé křídlo spadlo na polích v Kotcích a bylo jen velké štěstí , že padající trosky nikoho nezabily,ale ani nerzanily. Po nádrži na benzín byla na kraji lesa jáma 1 metr hluboká a 5 m široká. Asi 3m vysoké smrčky kol místa dopadu této nádrže byly vyrvány i s kořeny a rozmetány  do okruhu jistě 20 metrů a ostatní lesní porost byl také blátem postříkán a všude se válely zbytky plechů, kabelů a gumy.Druhý den 21.5.1944 odpoledne přijela 4 nákladní auta s německými vojáky, ale i s mechaniky. Ti byli ubytováni v nedalekých Holenicích po rodinách a v hostinci.   

Obrazek

Foto: Kráter po dopadu jedné z nádrží:

Obrazek

Odklízeli pak mrtvoly letců z trosek letadla,kde do té doby byla hlídka ze zdejších civilistů a hasičů.Vojáci přivezli 5 černých rakví, které měli plechovou vložku, tu pak vložili do každé z nich . Do rakví pak uložili mrtvé letce a opatřili lístkem se jménem v nohách .Od němců sice nebylo nikomu bráněno vše sledovati ze vzdálenosti několika kroků, ale zjistit jména a hodnost se mi nepodařilo.

Obrazek

 

 

Foto : Jediný dochovaný snímek z následujících dnů z  20.5.1944 . Na snímku je vidět na otevřené plošině nákladního auta dvě rakve . Foto archív Miloše Podzimka OSVH Lomnice nad Popelkou.

Obrazek

 

Na následujícím výřezu z předcházejícího snímku je možné na plachtě přívěsu za nákladním autem rozeznat znak, nejpravděpodobněji velké S nebo číslo 5:

Rakve byli pak sneseni na cestu vedoucí z Křečovic k Holenicům.Pak je z nedalekého Rovenska Zikmund a Šourek naložili na vozy stoláky a odvezli na rozcestí k hostinci Františka Brunclíka.Zde naložili mrtvým sejmuté padáky na rakve a tyto do aut a odvezli prý do Hradce Králové.

 (viz předcházející čb: foto)

Velké množství lidí ,kteří se tu neděli zde sešli ,sledovalo celý průběh události. Několik německých letadel kroužilo celé odpoledne nad místem katastrofy a svojí účastí vzdávaly svým kamarádům poslední poctu .Součásti rozbitého letadla odváželi zdejší rolníci Křivský a Rubeš na dvůr hostince u Brunclíků, který jimi byl zcela zaplněn.

Obrazek

 

 Hostinec u Brunclíků (součastnos)

Němečtí vojáci říkali, že příčinou katastrofy byla ( techniše teller) technická chyba .Dle zpráv četníků bylo však v nalezeném palubním záznamu letadla zaznamenáno , že letadlo svedlo boj v prostoru Hradce Králové, čemuž nasvědčovaly i vystřílené kulometné pásy- z Hořeních Holenic , nad jejiž prostorem se vše odehrálo ,očití svědkové tvrdili, že letadla po sobě střílela a neznámé letadlo letící vlevo a o něco výše svého soupeře sestřelilo:

Toto je přesný opis z kroniky pana Hejduka který vše zaznamenal. Zápis v kronice končí takto :

Byla to malá ukázka toho, co se děje na poli válečném a nechtěli bychom toto viděti již nikdy více.

SKON  BÁJNÉHO PTÁKA NOH V LESE ZVANÉM PTÁK

V SRDCI  ČESKÉHO RÁJE

20.5.1944

POČÁTEK PÁTRÁNÍ

V roce 1995 jsme začali podle zápisů z kroniky pana Hejduka mapovat přibližná místa  dopadu letadla, ale bez větších výsledků,pouze nám bylo známo místo dopadu nádrže.V roce 1996 kupuje kolega Milan Trakal detektor kovu.Následovalo  několik nezdařených výprav, společně s jedním z pamětníků,kterým byl tehdy přímo otec Milana Trakala.Snažil se nám podle svých vzpomínek určit místo dopadu jedné části trupu,bez úspěchu, v lese je nová cesta pro těžbu dřeva , která tudy dříve nevedla  a stromy od té doby vzrostly. 

Zlom v pátrání začal 7. září 1997.Domluvil jsme se na postupu v pátrání vytypováním pravděpodobného místa pádu letadla podle zápisů z kroniky...Při prohlídce detektorem jsme sice minuli místo dopadu jedné části trupu,ale v předpokládaném směru pádu jsme objevili na kraji lesa menší kráter a v jeho okolí byly nalezeny úlomky pancíře a roztříštěné pancéřové sklo, při hlubším prozkoumání kráteru nalézáme část protiváhy jedné z palubních zbraní, které bylo dopadem na zem rozlomeno na dvě části .Munice ani zbraně na místě nalezeny nebyly.

Obrazek

 Foto: protiváha zadní střeliště:

Při zpáteční cestě lesem směrem k vrcholu 440 m.n.m.jsme pomocí detektoru objevili nábojnici připomínající mysliveckou patronu. Po důkladném očištění kolega zjištil, že se jedná o německý náboj ráže 7,92mm.Po odklizení jehličí a vrstvy lesní půdy na tomto místě začínáme nalézat kusy rozlámaného plexiskla a malé části duralu.Po podrobném průzkumu zdejšího terénu jsme ujištěni o místě pádu letadla ( průsek mezi stomy bez pařezů vedoucí ke staré cestě lesem ,která vede do obce Křečovice ).Po důkladném prohledání tohoto prostoru je postupně nalezeno množství různých součástek a značně poničených palubních přístrojů a ovládačů a taktéž další náboje .

 

Obrazek

                              Munice 7.92 mm

Obrazek

    Prostor po dopadu přední části trupu a místo největší koncentrace nalezených fragmentů z pilotního prostoru :

V tomto místě jsme terén doslova prosítovali tak ,že se našly i ty nejdrobnější fragmenty, například přezky od letecké kukly, zdrhovadla zipů od kombinéz a leteckých bot.Výrobní štítky od přístrojů a 3 druhy munice7.92mm.13.mm. a 20.mm. Z dalších zajímavých nálezů..např.ovládač,pro nastavení autopilota..držadla pro ovládání plynových pák motorů a rozlámané pomůcky pro navigaci.Zajímavým nálezem byla část negativu do fotokamery:

 

Obrazek

 

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Munice 20 a 13 mm.

                     Další pátrání začalo z jara roku 1998.

Po několika denním hledání místa pádu druhé části trupu bylo nakonec i toto místo nalezeno.Zde měla dopadnout zadní část trupu.Opět je nalezeno množství nábojnic ráže 13. a 20mm...a část rukověti k MG-131 a další poničené součásti :

Obrazek

Přibližně v popsané době se dozvídáme, že o tento případ se již delší dobu také zajímá pan Miloš Podzimek se synem oba z Okrašlovacího spolku vojenské historie z Lomnice nad Popelkou.Miloš má již zkušenost z pátrání z jiného případu, např. B-17 z prostoru od Lázní Bělohrad .

Po ukázce, co jsme doposud našli, se Miloš st. a Miloš ml. společně s námi zapojuje do dalšího pátrání, obchází v roce 1998 ještě žijící další svědky tehdejší události a získává od nich různé součásti z říceného letadla . Postupně začínáme tušit , o jaký typ letadla by mohlo jít.Na některých součástkách jsou zachovalé v.štítky s označením 177.

Na podzim v roce 1998 znovu společně pátráme po dalších místech dopadu trosek letadla. Postupně jsou i tato místa nalezena.

Nález z jara 1999

V prostoru zvaném Kozlenec je kolegou Milanem Trakalem nalezen fragment ve velikosti cca. 1m 

 

 

 

 

Obrazek

                               Nález v prostoru Kozlenec.

Obrazek

Stále se nám nedaří najít místa dopadu motorů.

Po několika nezdarech při hledání míst dopadu motorů jsou i tato místa nalezena .Po několika prvních nálezech již není pochyb,že právě zde spadl motor a tak je nalezeno množství fragmentů patřící  řadovému motoru DB

Jsou nalezeny:

Části patřící k el.magnetu:

Zapalovací svíčky zn.BOSCH:

Lamela děleného prstencového chladiče:

Části motorového lože:

Části mechanismu ovládáni lamel průtoku vzduchu :

A další dosti pádem zničené součásti :

Dne 30.10.1999 je na místě pádu jednoho z motorů nalezeno víčko s dobře čitelným štítkem.

FLUGZEUG-

Obrazek

BAUMUSTER HE-177

Obrazek

 Nález štítku

a

velká radost 

HEINKEL 177

Obrazek

Postupně nacházíme místo dopadu dalšího motoru, vzdáleného od prvního nálezu dobrých 300 metrů.

Také druhý motor byl pádem zcela zničen , přezto jej němečtí vojáci odvezli.Na místě nacházíme poměrně zachovalý odlučovač par, termostat a části žaluzií z děleného prstencovitého chladiče .

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Foto: nalezené fragmenty z obou motorů DB-606

V průběhu našeho pátrání se od roku 1998 kolega Miloš Podzimek st. snaží kontaktovat postupně některé archivy v Německu s  žádostí o pomoc při pátrání po jménech  osádky a po informacích vedoucích k objasnění katastrofy letadla.První pokusy vycházejí na prázdno a některé instituce s archiváliemi v Německu odkazují Miloše na soukromé badatele.Tento první pokus tehdy nevychází a končí bez úspěchu.

Miloš to však nevzdává a tak se společně domlouváme na dalším postupu, jak pátrat v archívech.Koncem roku 1999  se znova píše do Německa. V lednu 2000 přichází přímo z WASt Berlin konečně kladná odpovědˇ.

Překlad:

Vážený pane Miloši Podzimku

Na základě váší prosby o pomoc v pátrání se nám podařilo v naších archívech najít  toto:

20.5.1944 prostor Rovensko - Turnov  - protektorát:

Typ - letadla -HEINKEL HE-177 A3 W.Nr.5852 F8+QU

10./K.G.40

                Následují hodnost a jména šesti letců.

 

Ofw.FF. ALFRED MITSCHKER                 10.08.1914 

Ogefr.B. PAUL SCHAUT                            29.11.1920

Ogefr.Bf. JOSEF SCHEIBENZUBER        04.03.  1922

Feldw.Bw.THIMOTEUS MULLER            02.02. 1917

Gefr.Bd. ERVIN KNOBLAUCH               01.12.  1924

Gefr.Bd. OTTO MEYER                            15.01. 1925

Příčina katastrofy technická závada : Nikdo nepřežil

V zápisu kroniky pana Hejduka je zmíněna výpovědˇjednoho z německých vojáků ,který se podílel na odklízení vraku letadla . ( jeden německý voják říkal že příčinou katastrofy byla / techniše teller/ , (správně má být TECHNISCHE FEHLER) .Z archivu z Německa  pak téměř po 56 letech skutečně přichází stručná zpráva o technické závadě na letadle s následkem havárie .Přesněji exploze letadla ve vzducchu a pád jeho částí do poměrně velkého prostoru :

Obrazek

U typu HEINKEL 177 se jeho konstruktérům během vývoje, ale i při sériové výrobě nepodařilo zcela odstranit některé jeho nedostatky. Tím nejvážnějším nedostatkem bylo časté přehřívání motorů DB-606 a jeho nedostačující výkon .Další častou závadou byly úniky oleje přímo na rozpálený výfukový sběrač, vedoucí ke dvěma vnitřním skupinám válců, odtud přicházející sálavý žár často zapálil olej a palivo , které se shromažd´ovalo na dně krytu motoru .Dalším vážným nedostatkem byla olejová sací pumpa,která byla předimenzovaná a ve výškách nad 6 000 m měl olej tendenci pohlcovat vzduch a vytvářet pěnu, následkem pak bylo selhání mazání a následné zadření motorové jednotky,ojnice prorazily klikovou skřínˇa vznikl požár. Požár také často zapřičinilo prosakování paliva z vysokotlakového vstřikovacího čerpadla a nepoddajného palivového potrubí.Celý motor byl zabudován tak těsně k hlavnímu nosníku křídla, že nezbylo místo na protipožární přepážku .Potrubí,elektrické kabely a mnoho další instalace bylo kolem motorů dost těsně nainstalováno - a to tak , že riziko požáru bylo velké,  nemluvě o tom, že bylo vše prosyceno unikajícím olejem a palivem: 

Tento typ letounu ziskal od svých posádek díky častým požárům jejich sdružených motorových jednotek ne zrovna lichotivou přezdívku

DER REICHSFEUERZEUG

Říšský zapalovač

LUFTWAFFEFEUERZEUG

Zapalovač lufwaffe 

 

V Národním archivu Praha je uložen dokument :

fond Úřad říšského protektora, Befehlshaber der Ordnungspolizei Ia 1939-1945,kart.č. 1212,Morgenmeldungen Mai-Juni 1944,kat.č.404 ( citace podle originálu ):

Flugzeugabsturz:

20.5., 15.40 Uhr :Luftwaffenflugzeug He 175-F8-GUCB-NNJ bei Rovensko, Bez.Turnau. Ursache unbekannt.Besatzung: 5 Mann tot, ein Mann schwer verletzt.

(Poznámka k četnickému hlášení, typ letadla je uveden dosti nepřesně) :

HE-177 A3 W.Nr. 53 5852 byl vyroben u fimy ARADO v poslední výrobním bloku verze A3, této poslední sérii byla přidělena výrobní čísla 53 5436 až 53 5870

Doposud visí otazník nad jedním z členů posádky, který opustil letadlo na padáku a byl těžce raněm, zda přežil své těžké zranění. Které jméno mu patřilo z 6 členů posádky a jaký byl jeho další osud:

Další nezodpovězenou otázkou je, zda byl letoun sestřelen, jak vzpomínali někteří z pamětníků a zápisy v kronice Václava Hejduka.

Tajemstvím také zatím zůstává jaký bojový a nebo cvičný úkol prováděla osádka HE-177 A-3 W.Nr.535852 F8+QU 10./KG.40 osudného dne 20.5.1944

Zatím je známo místo pohřbení jednoho z 6 členů posádky :

 

V registru padlých jsou z 6 členů posádky zapsané pouze 4  jména a pouze u jednoho z nich je uvedeno místo pohřbení.

Mitschker Alfred

Scheibenzuber Josef

Muller Timotheus

Knoblauch Erwin - pohřben Ilawa - Polsko

Poděkování při tvorbě této stránky patří:

Miroslavu Řehákovi

Janu Vladařovi

a Michalovi Plavcovi

Na pátrání v terénu se podíleli:

Milan Trakal

Matěj Trakal

Jaroslav Šefců

Kateřina Šefců

Radomil Bartoniček

Michal Bartoniček

Libor Bartoniček

Miloš Podzimek st.

Miloš Podzimek ml.

Petr Siegler

Robert Siegler

Pavel Skalsky st.

Pavel Skalský ml.

Pavel Kykal

JardaKVLH 29.11.2008

KVLH. 21.10. 2011

Připravujeme aktualizaci.Zatím pár fotografií: Jarda a Milan

 

 Prameny a literatůra:

WASt Berlin.

Národní archiv Praha.

 

Rodinná kronika Václava Hejduka Staré Holenice.

HEINKEL He 177 Warpaint series no.33 By Kev Darling.

 

Wydawnictwo Militaria

He 177 GREIF 46 Janusz Ledwoch Warszawa 1997.

INTERMODEL Letadla luftwaffe Část 2 Marek Murawski.

Archiv Miloše Podzimka Lomnice nad Popelkou.

Archiv KVLH Rváčov- Černá o.s.

Internet:

 

20. 5. 1944
POKRAČOVÁNÍ
Když jsem v roce 2007 zakládal tyto stránky a postupně vkládal jednotlivé příspěvky z naší badatelské činnosti, včetně příspěvku o zřícení HE-177 GREIF kousek od našeho bydliště, již jsem si myslel, že asi nebude možné k tomuto, doplnit více informací :
Dne 9.7.2011 usedám k PC a postupně prohlížím došlou poštu. Koukám že i ze stránek KVLH mám nový komentář pod příspěvkem k  HE-177 .
13.8.2011
 Prohlížím poštu, hele? říkám si, někdo mi přidal komentář pod příspěvek k 
HE-177 Pří čtení komentáře málem padám ze židle.
U účtu www.kvlhrvacovcerna.estranky.cz byl k příspěvku " HEINKEL HE-177 GREIF " přidán nový komentář.
Jméno návštěvníka:
 Jaroslav Kopecký 
Nadpis komentáře: 
Informace o havárii HE177 20.5.1944 
Text komentáře:
 Vážení přátelé letecké historie. Kontaktoval mne pan Dr. Alfred Mitschker, jehož otec se 20. května 1944 zřítil s letadlem HE177 u obce Staré Holenice.
Pan. Dr. Mitschker, jemuž byly v době havárie 3 měsíce, se na vašem webu dozvěděl řadu zajímavých věcí o tragické události a hledá možnost sejít se s někým, kdo by byl ochoten ukázat mu místo, kde se jeho otec zabil. Protože žije u Kolína nad Rýnem, nechce se na návštěvu krajiny pod Troskami vydat naslepo, ale rád by vše domluvil předem.
Můžete mi, prosím, odpovědět, zda je možné takovou návštěvu s následnou asistencí nějak domluvit?
Těším se na odpověď.
S pozdravem
Jaroslav Kopecký
Ještě jednou čtu komentář:
Volám Milanu Trakalovi do muzea v Újezdě pod Troskami.
Chvilka ticha ve sluchátku a pak Milan říká, hele tak to je paráda a navíc
  velitel letadla.
Následně telefonuji Jaroslavu Kopeckému a domlouváme se, na termínu kdy by mohl pan Dr. Alfred Mitschker se svými dvěmi sourozenci přijet .
Během necelého měsíce je vše potřebné k návštěvě domluveno. Doporučuji ubytování v Lomnici. Jaroslav Kopecký vše zařizuje. Já ještě na rychlo dávám na pile u Jarošiků v Lomnici, zakázku na dřevěný kříž. Den D se blíží.
Úterý 27.9. 2011
Je úterý 27.9 po 17 hodině Přátelé z Německa v doprovodu Jaroslava Kopeckého a jeho manželky jsou již na místě. Stavím se pro Milana a společně jedeme do Lomnice.
Mám zvláštní pocit po těle, tréma…. Hlavou se mi honí spousta věcí. Cestou do Lomnice vzpomínáme  s Milanem na to jak jsme jako kluci chodili hledat do potoka k dopadu jedné z nádrží na benzín a do lesa na Ždáře. Ale o tom abychom se měli někdy sejít s pozůstalými z rodin některého letce, to by nás snad ani ve snu nenapadlo.
No a dnes, téměř zralí padesátníci ale v duchu, když se vždy vracíme do míst zřícení letadla, pořád ti kluci, kluci co si vždy v duchu představovali co se asi mohlo odehrát za drama v prostoru nad Starými Holenicemi.
Doufáme tedy, že na to vše nám dokážou odpovědět sourozenci Mitschker
Jsme na místě. Vstupujeme do penzionu a restaurace na Stopce v Lomnici.
První, s kým se setkáváme, je pan Jaroslav Kopecký Sympatický pán který již začal užívat penze, což bych si ani nemyslel. Navzájem se představujeme. Jarda Kopecký  
je pln tvůrčího elánu, jeho koníčkem je psát různé články a příspěvky do časopisů.
Následně přichází paní Jiřina F.Selucky Jardova sestra, která žije trvale v Německu od roku 1969, ano ta paní Jiřina která mne jako první kontaktovala na naších webových stránkách KVLH. Jiřinka nám všem bude tlumočit, konverzací mezi námi a přáteli z Německa.
Jiřinka přichází společně se sourozenci Mitschker

1-.jpg

 

 

 
Navzájem se tedy představujeme.
 
 
 
Dr. Alfred Mitschker
Jemu byly pouhé 3 měsíce, když jeho otec zahynul zde v našem kraji. Dále pak přicházejí jeho dva starší sourozenci, bratr a sestra
Dieter Mitschker
Ingrid Morhenn
Rozpaky rychle ustupují a celé společné setkání je ve velmi přátelském duchu. Postupně za skvělého překladu Jiřinky F Selucky si předáváme informace, co doposud víme a na oplátku i ze strany sourozenců Mitschker nám je sděleno spousta cenných informací o jejich otci a taktéž nám je darováno několik fotografií.
Při našem dotazu jak se o nás vlastně dozvěděli, nám Dr. Alfred Mitschker vysvětluje. Mnoho let pátral po osudech svého otce. Psal i do Turnova se žádostí zda by se nenašli v archivech nějaké záznamy vedoucí k informacím kde je místo kam se s letadlem jeho otec zřítil,(to však vyznělo na prázdno) Pátral po informacích na  internetu a při tom, narazil na naše stránky KVLH. Jak nám řekl, při zjištění že se jedná o jejich otce, byl velmi moc překvapený, jen byl trochu zklamán že, stránky jsou pouze v Češtině.
Naštěstí Jiřinka F Selucky, chodí s manželkou Alfreda na jogu a ta, Jiřinku požádala o pomoc s kontaktem na nás.
Jak s oblibou říkám, svět je malý.
Na druhý den se tedy domlouváme s přáteli na návštěvu muzea v Újezdě pod Troskami. Zde jsou v sekci KVLH vystaveny fragmenty z HE-177 A-3 W.Nr. 535852 F8+QU

2-.jpg

Foto : u sídla klubu KVLH  

3-.jpg

 

Foto: Úplně vpravo Jiřina F Selucky .Všem nám dělala tlumočníka a tak ji patří můj velký dík a obdiv

DÍKY JIŘINKO

 

Cestou do Újezda pod Troskami, přátelům ukazuji náš kraj a tedy malá zastávka na Rváčově a Černé. Následně se zastavujeme na Starých Holenicích na křižovatce u bývalé hospody. Zde se na dvorku zdejšího šenku v následujících dnech po 20.5.1944 svážely trosky z letadla a nakládali rakve s těly 5 letců.
Je 11:00 a přijíždíme do muzea již netrpělivě očekávaní kolegou Milanem Trakalem.
 

 

6-.jpg

 

Milan nás vítá v muzeu a seznamuje přátelé z Německa a Unhoště s historií zdejšího kraje a válečných dějin z roku 1866 a 1939-45 Přecházíme do sekce letecké archeologie KVLH Rváčov - Černá zde jsou vystaveny fragmenty z pádu letadel z oblasti Krkonoš a Českého ráje, v četně nalezených fragmentů z HE-177.

 

7-.jpg

 Foto: Milan Trakal popisuje nalezené fragmenty z HE-177

 

 

 

Společné foto v muzeu v Újezdě pod Troskami
Zleva doprava:
Dr.Alfred Mitschker
Milan Trakal,
Ingrid Morhenn
Dieter Mitschker
Jaroslav Šefců
 

 

 

8-.jpg10-.jpg

 

11-.jpg

 

he-177.jpg

12-.jpg

13-.jpg

 

Popisuji tedy společně s Milanem z pátrání v terénu a z míst nálezů jednotlivých součástek z letadla, Jiřinka vše důkladně překládá do němčiny a Jarda Kopecký vše zaznamenává na kameru. Milan předčítá, zápis z kroniky V Hejduka  jak ho tehdy zaznamenal. Kopii věnuje Mitschkerovým .
 
Cestou na místo pádu HE-177
Odjíždíme z muzea na místo pádu letadla do lesa Pták, kousek pod kotu s názvem Kámen. Zde nás již očekává jeden z mála dnes žijících pamětníků, Břetislav Trakal, otec Milana. Srdečně se vítá se sourozenci Mitschker s Jiřinkou F Selucky, jejím bratrem Jardou Kopeckým a jeho manželkou. 

14-.jpg

 

Pan Trakal nám všem popisuje, Jak si on pamatuje co viděl když přišel na místo pádu letadla v osudný den 20. 5. 1944.Přesněji, k jeho částím protože letadlo se rozpadlo ve vzduch ještě dřív, nežli dopadlo na zem. Také nám se 100% jistotou potvrdil, že skutečně viděl jednoho letce, jak se snáší na padáku směrem
k Rovensku pod Troskami.

17-.jpg

 

Přicházíme, na místo kde dopadl předek trupu z HE-177 a tedy místo kde zahynul  OFW Alfred Mitschker.

 

18-.jpg

 

Já přináším desky s nálezy přímo z tohoto místa. Jedná se o velmi drobné součásti palubních přístrojů z výbavy a výstroje členů osádky.

 

19-.jpg

20-.jpg

 

21-.jpg

 

22-.jpg

 

23-.jpg

 

Z nálezů je opravdu hodně drobných a osobních věcí po členech osádky letadla, např. i rozlámaný hřeben a zdrhovadla od zipu:

 

Na závěr přistupujeme k pietní části celého dne a připevňujeme na strom dřevěný kříž připomínající tuto událost z jara roku 1944.

 

 

29-.jpg

30-.jpg

 

Sourozenci Mitschker pokládají kytičku na místo tragické smrti svému otci a dalších členů z osádky.

33-.jpg

Na památku ještě společné foto.

31-.jpg

 

34-.jpg

Odcházíme lesem na další místo, kde dopadla zadní část trupu. Rozloučení s Milanem Trakalem a jeho otcem
Břetislavem Trakalem
Pan Dr. Alfred Mitschker mi předává mapu kde je vyznačeno rodné městečko s místem hřbitova kde je OFW Alfred Mitschker pohřben. Domlouváme se, že další informace si předáme  Poštou. Loučíme se. Přeji všem hodně zdraví a velké poděkování. Vyslovuji přání, abychom nadále zůstali v kontaktu. Přátelé ještě podnikají výlet na Trosky a následující den do hlavního města Prahy.
Během několika následujících týdnů mi přichází postupně spousta dalších informací od Dr.Alfreda Mitschkera a jeho sourozenců ohledně jejich otce, prostřednictvím
Jiřinky F Selucky
 

OFW Alfred Josef Mitschker

Nachname:   Mitschker
Vorname: Alfred
Dienstgrad: Oberfeldwebel
Geburtsdatum: 10. 08. 1914
Geburtsort: Zadel
Todes-/Vermisstendatum: 20. 05. 1944
Todes-/Vermisstenort: Rovensko, b.Turnau
Sülbeck-Nienstadt -  v tomhle městě Mitschkerova rodina bydlela, ve Stiftstraße (ulice ). Tam se také narodili oba synové. V prostředku městečka je kostel a vlevo od něj hřbitov, (Kirchstraße),
 Zde je OFW Alfred Josef Mitschker pohřben.

 

 

m1-kopie.jpg

 Dokument od WAST Berlin, ze kterého je vidět, jakou služební dráhu prošel OFW Alfred Mitschker než se zřítil dne 20. 5. 1944

wast1.jpg

wast2.jpg

 

Během návštěvy sourozenců Mitschker  jsme také společně diskutovali o možnosti přeživšího jednoho člena z posádky. Jak se zmínil bratr Alfreda, Dieter. Jejich matka by měla dostat dopis a snad dle vzpomínek, Alfredových sourozenců by tento letec, byl tehdy na pohřbu jejich otce. Sourozencům se při bádání podařilo tento dopis v rodinném archivu najít.

m5-kopie.jpg

 

Zde, je jeho opis:
Dopis od Otto Meyera
Briegischdorf, 10. 8. 1944
Vážená paní Mitschkerová!
Rád bych Vám projevil moji nejhlubší soustrast k leteckému zahynutí Vašeho manžela. Odpusťte mi prosím, že jsem Vám nenapsal už dříve, ale neměl jsem Vaší adresu. Váš ctěný dopis mě zastihl až před několika dny, protože jsem nebyl v 1. Frontové skupině, ale ve 4. A tak Váš dopis putoval od jedné jednotky k druhé. Mezitím mě přidělili k Ochraně lesů, odkud budu pravděpodobně v říjnu znovu odkomandován zpět do Quedlinburgu. Já Vám potom dám zprávu a možná, že Vás budu moci v Gernrode navštívit. Ústně Vám mohu o tragické nehodě vyprávět lépe, než písemně.
Ale teď se pokusím, Vám v krátkosti vylíčit poslední minuty letu, které jsem s Vaším panem manželem letěl.
Vážená paní Mitschkerová, já si dovedu představit, co pro Vás ztráta Vašeho manžela znamená. I pro mne je nepředstavitelné, že už spolu nikdy nepoletíme. Já jsem ve Vašem manželovi ztratil nejenom výborného nadřízeného, ale i velmi dobrého kamaráda. Před námi ležel jasně náš cíl, po kterém jsme prahli, nasazení. Bohužel nám, kteří spolu drželi pohromadě jako jedna rodina, nebylo dopřáno dosažení tohoto cíle spolu zažít. Splněním Vašeho přání, Vám podat zprávu o posledních minutách života Vašeho manžela, věřím, že i jemu prokazuji službu. Já, jsem byl - aniž bych se chtěl chlubit – jeho oblíbenec. On mne bezmezně důvěřoval, čehož jsem si vždy vážil a jemu oplácel.
 
Teď budu líčit události onoho 20.5.1944 V sobotu, krátce před desátou hodinou jsme dostali startovní rozkaz, který jsme původně očekávali na neděli. Byli jsme všichni rádi, protože tím pádem by bylo v neděli volno. Obstarali jsme si letecké podklady a mohli ve 13 hodin startovat. Žertujíc, jsme se rozdělili, protože já, jak víte, jsem byl zádní střelec. Všechno probíhalo podle plánu. Letěli jsme ve výši 3.500 m a byli 500 až 700 metrů nad mraky. Asi tak po 70 minutách letu jsme doletěli nad Sudety. Kvůli těm horám došlo k nahromadění mraků a ty se vršily až asi do 4.000 metrů. Úplně znenadání jsme se dostali do mraků. Teplota vzduchu byla pod 0°C, tím pádem jsme museli počítat s námrazou. Tedy jsme měli jen dvě možnosti – buď prorazit nahoru a dostat se nad mraky, nebo prorazit dolů a dostat se pod ty mraky. Váš manžel se rozhodl pro tu druhou možnost, protože ta byla rychleji proveditelná. Náhle nám palubní mechanik hlásil: “Tvoření ledu na plochách!“ Při tom jsem byl poprvé vymrštěn proti stropu. Na to odpověděl Váš manžel – a to byla jeho poslední slova, která jsem od něj slyšel – „Wir haben es gleich geschafft“! (volně přeloženo: „Hned jsme tam!“ nebo „Už jsme to skoro zvládli!“)    Znovu jsem byl hozen proti stropu a ztratil jsem vědomí. Když jsem přišel zase k sobě, byl jsem už mimo letadlo. Šílenou rychlostí jsem padal k zemi. Hned jsem otevřel padák.
Jak jsem visel na padáku, viděl jsem, že se u letadla ulomilo jedno křídlo. Doufal jsem, že kamarádi vyskočili, ale neuzřel jsem žádný další otevřený padák. Kvůli tomu ulomenému křídlu bylo asi jakékoliv vystoupení nemožné.
Když jsem dole přistál na svém padáku, byla tam už hned na místě Česká Policie. Nařídil jsem okamžité hledání dopadu letadla a záchranu kamarádů. Krátce na to dorazila Německá Policie a Wehrmacht, kteří se hned rozjeli na místo dopadu letadla. Bohužel bylo všech 5 kamarádů, mezi nimi i Váš manžel, mrtví. Já osobně jsem dopadl na zem asi 2 km od místa dopadu letadla. Utrpěl jsem otřes mozku, lehké zranění hlavy, naražené pravé rameno, různé odřeniny a modřiny v obličeji. Odvezli mě pak do lazaretu v Mladé Boleslavi.
Vážená paní Mitschkerová, tak jsem Vám vylíčil průběh posledních minut na palubě letadla. Pokud si budete přát a z mojí strany to bude možné, mohu Vám to ještě jednou osobně vyprávět.
Nesmíte si myslet, že se na Vás zlobím, že jste mě tímto připomněla osudový 20. květen. Naopak, vzpomínám rád na dobré a věrné kamarády.
Tím končím tento dopis. Přeji Vám a Vašim dětem všechno dobré.
Zdraví Vás
Váš Otto Meyer.
 Osádka startovala z letiště LECHFELD u Augsburgu. 40. Kampfgeschwader  Důvod nasazení letu byl, (Aufklärungsflug).
Údajně to měl být, poslední bojový let, Alfreda Mitschkera , následně měl být nasazen k (Wetterbeobachtung)

otto-mayer-kopie.jpg

Zde je tedy příběh letců Luftwaffe z 20 května roku,1944
Příběh tak, říkajíc z druhé strany :
Poděkování za poskytnutí dokumentů:
Sourozencům
Mitschker
Jiřině F Selucky
za překlad
Jaroslavu Kopeckému
Za umožnění setkání ,
díky Jardo
c.JardaKVLH Jaroslav Šefců 30.11.2011

kriz.jpg

 

 

1944-2014-2.jpg

20.5.1944-2014

 

1944-2014.jpg

Další informace naleznete na stránkách kolegy

Pavla Krejčího

LETECKÁ BADATELNA

ODKAZ ZDE

http://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/174/

 

Náhledy fotografií ze složky HE-177